Estructura operativa

Departament de Secretaria General

El Secretari/a General assumeix la direcció del funcionament tècnic i administratiu dels serveis de la Cecot, així com la seva organització interna. Alhora fa les funcions de Secretari/a dels òrgans de govern de l?Entitat, als que assisteix amb veu però sense vot.

  • David Garrofé Puig
    Secretari General
    Sr. David Garrofé Puig
    direccio@cecot.org