Estructura operativa

Departament de Premsa i Comunicació

Manté la relació de l'entitat amb els mitjans de comunicació i realitza l'anàlisi de la informació diària; promou les activitats de l'entitat i organitza els actes públics de tipus institucional; vetlla per l?ús correcte dels elements que configuren la imatge corporativa.

  • Raquel Moreno Martí
    Directora
    Sra. Raquel Moreno Martí
    comunicacio@cecot.org