Estructura operativa

Departament Comercial | Acords i Descomptes

Realitza visites a les empreses per tal d'informar sobre les accions de defensa empresarial i els serveis que ofereix l'entitat i els col·lectius que la conformen. Negocia amb empreses per aconseguir millors condicions en la contractació de serveis i/o productes.

  • Josep Casas Cristòfol
    Director
    Sr. Josep Casas Cristòfol
    acordsidescomptes@cecot.org