Voluntariat corporatiu

El voluntariat corporatiu és una estratègia de Responsabilitat Social Empresarial dirigida a millorar la societat i l’entorn a través del qual l’empresa ofereix diversos recursos (humans, materials, econòmics, etc. ) a entitats del tercer sector.

Des de la Cecot i en col·laboració amb el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya volem fomentar la col·laboració de les empreses amb les entitats del tercer sector a través del voluntariat corporatiu.

Entenem que les empreses, des del seu posicionament, poden liderar estratègies de canvi amb l’objectiu de tenir un impacte positiu en el mercat en què operen. Amb aquesta finalitat volem conèixer quines necessitats tenen les entitats del tercer sector i fer-les arribar a  les nostres empreses i obrir nous canals de col·laboració entre l’empresa ordinària i les entitats del tercer sector social.

Així, en el cas que sigueu una entitat del tercer sector i desitgeu fer-nos arribar les vostres necessitats, podeu descarregar la fitxa de voluntariat i enviar-la a:


Chantal Hernández chantal.hernández@cecot.org
Damià Restoy damia.restoy@cecot.org