Agència de col.locació

Fundació Cecot Persona i Treball és Agència de Col·locació Autoritzada (número 0900000039) pel Servei d’Ocupació de Catalunya. Aquesta inscripció acredita FCPiT com a entitat competent en:

- Borsa de treball.
-
Intermediació laboral.
-
Orientació laboral.
-
Processos de selecció de personal
-
Processos de recol·locació de treballadors i treballadores afectats per EROs.
 

La metodologia emprada des de FCPiT és específica per a cada servei ofert.
 

Metodologia en tant que Agència de Col.locació:
 

Intermediació laboral:

  • Recepció d’ofertes, recepció de currículums, intermediació (procés informatitzat per mitjà del qual es produeix un creuament entre l’oferta i demandants), disponibilitat (els professionals de la Borsa de Treball contacten amb els demandants per detectar la disponibilitat d’incorporar-se en la feina), enviament de candidats, seguiment de l’oferta, tancament de l’oferta.
     

Serveis de Selecció:

  • Recepció d’ofertes, visita a l’empresa per a la definició acurada del perfil a seleccionar, recerca de currículums (via borsa interna o via recerca per altres mitjans),tria curricular i primeres entrevistes, administració si escau de proves psicotècniques, enviament de candidats finals a l’empresa, segones entrevistes si escau, seguiment amb l’empresa tancament de l’oferta.

 

Metodologia en tant que Agència de Recol·locació:

  • Negociació amb l’empresa, presentació del programa al personal afectat, entrevistes individuals inicials amb els treballadors interessats en el programa de recol·locació, establiment de l’itinerari, consultoria de grup, formació (curta o llarga durada), prospecció i acompanyament a la persona usuària en el procés de prospecció.