Negocis inclusius

Els negocis inclusius (NI) o negocis en la base de la piràmide són iniciatives empresarials que sense perdre l’objectiu de generar beneficis, contribueixen a reduir la pobresa,

tot incorporant persones amb baixos ingressos en la cadena de valor i oferint una relació beneficiosa per a tots els implicats.

Un NI no és filantropia empresarial, es tracta de cercar models sostenibles en què el negoci generi un impacte social i ambientalment positiu.

La Cecot ha signat un conveni amb Minka-dev, una plataforma que vincula necessitats de poblacions desafavorides amb solucions de negoci inclusives i sostenibles.

Per a oferir-nos les vostres solucions empresarials inclusives i innovadores:
 

Sra. Anna Delclòs

http://minka-dev.com/es