Serveis de Gestió de RRHH

Borsa de Professionals Part Time
La Borsa de Professionals Part Time agrupa professionals d’àmbits diversos que poden ser d’utilitat a les empreses i que poden oferir els seus serveis per un període de temps determinat.


Assessorament i acompliment de la LISMI:
Assessorament a empreses sobre l’acompliment de la LISMI i implementació de mesures adaptades a les necessitats de cada entitat.

Assessorament en Responsabilitat Social Empresarial:
Assessorament a empreses sobre la gestió socialment responsable en els àmbits econòmic, social i mediambiental.

Assessorament en Igualtat d’oportunitat
Assessorament sobre l’acompliment de la Llei 3/2007 de 22 de març, per a la igualtat efectiva d’homes i dones.

Assessorament en immigració i gestió de la diversitat

Assessorament en matèria de contractació de personal d’origen immigrant i en la gestió d’equips diversos.

www.cecot.es/mediacio

Destacats

destacats