Preguntes frequents

Patronal catalana Cecot - Preguntes frequents

 1. Missió: Què som ?

  La Fundació Cecot Formació és el departament responsable d'oferir la formació contínua que els empresaris i treballadors necessiten per fer front als processos de canvi tecnològic, econòmic i social que es produeixen en la nova societat del coneixement i sense la qual no és possible de garantir la competitivitat de les empreses i la promoció professional individual.

 2. Quines són les nostres capacitats

  La Fundació Cecot Formació és un dels centres de formació més importants de tot Catalunya, amb més de 7000 alumnes formats i 600 cursos realitzats l'any. Un centre formatiu col·laborador del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, de l'INEM, que manté acords educatius amb universitats i que compta amb consultors de gran prestigi en el sector privat.

 3. Quina és la nostra filosofia educativa ?

  La Fundació Cecot Formació orienta la seva oferta formativa des de la necessitat de desenvolupar un aprenentatge significatiu i participatiu on es combinin la teoria i la pràctica amb l'objectiu de formar persones que dominin les competències bàsiques que necessiten pel seu lloc de treball i que desenvolupin la capacitat de reflexionar, de treballar en equip i de ser capaços de fer front als reptes que l'entorn canviant del món laboral planteja.

 4. Quines modalitats formatives oferim?

  La nostra oferta formativa s'estructura en dues àrees: formació contínua: que s'imparteix en els formats de seminaris, cursos d'aprofundiment, formació in company training i formació per a treballadors en actiu. la formació laboral i d'oficis: adreçada a treballadors en atur i a aprenents.

 5. Què és la formació continua ?

  La formació contínua, és el conjunt d'accions formatives desenvolupades per les empreses, pels treballadors o per les organitzacions respectives, són claus per a la millora de les competències professionals i de qualificació dels treballadors i per contribuir en la major competitivitat de les empreses. La formació sempre és important, però adquireix encara major rellevància en una època en què els processos de canvi tecnològic, econòmic i social es produeixen amb una gran rapidesa. Sense formació contínua durant tota la vida és impossible de garantir la competitivitat, l'estabilitat laboral i, sobretot, la cohesió social.

 6. Què és un seminari ?

  Els Seminaris Cecot Formació són un espai formatiu de curta durada on es combinen la teoria i la pràctica amb l'objectiu que els conceptes estudiats i desenvolupats puguin ser aplicats de forma immediata per part dels participants en el seu entorn laboral i professional amb la doble intenció de contribuir a superar els reptes diaris que emanen d'un món laboral en permanent evolució, i d'esdevenir un element de suport en la promoció professional.

 7. Què és un curs d’aprofundiment ?

  Els Cursos d’aprofundiment de Cecot Formació són una proposta formativa adreçada a professionals que desitgen ampliar o aprofundir els seus coneixements en una àrea, amb l'objectiu d'esdevenir-ne especialistes qualificats. L'experiència del professorat que imparteix els cursos i l'aplicació d'una metodologia que combina les classes teòriques, l'estudi de casos reals, els exercicis pràctics, el treball en equip i l'intercanvi d'experiències entre els participants són la millor garantia per formar professionals competents i, per tant, capaços de proporcionar a les seves empreses un capital intel·lectual renovat que constitueix el valor afegit més important en la nova societat del coneixement.

 8. Què són els cursos in company ?

  Els programes in company són les propostes formatives fetes a mida de les empreses. Per aconseguir que la proposta formativa sigui eficaç per a les empreses, el departament de la Fundació Cecot Formació efectua una anàlisi i un diagnòstic previ de la realitat de l'empresa per dissenyar posteriorment el programa del curs. D'aquesta forma, es garanteix que l'esforç dut a terme per l'empresa i per l'equip humà que la compon, aconsegueixin els objectius de proporcionar valor afegit a l'organització productiva i una major capacitació dels professionals

 9. Què és un Outdoor Trainig?

  L’Outdoor Training és una metodologia d’aprenentatge que permet la pràctica de quatre paràmetres importants: Accionar-Reflexionar-Conceptualitzar-Aplicar. Es tracta d’una metodologia vivencial basada en reproduir situacions empresarials mitjançant simulacions, jocs i activitats a l’aire lliure en un marc lúdic. L’aprenentatge es produeix per la vivència en equip, l’anàlisi i la conceptualització de les accions. El darrer pas consisteix en aplicar a l’empresa el que s’ha après amb les accions i projectes concrets que els participants posen en funcionament.

 10. Què és la formació contínua per a treballadors actius ?

  La formació contínua per a treballadors actius està dirigida a la millora de les competències, qualificacions i requalificacions dels treballadors ocupats per fer compatible una major competitivitat de les empreses amb la formació individual del treballador. La inscripció està condicionada a l'aprovació de l'annex de participació a FORCEM 2002 presentat per les empreses a CECOT Els sectors que poden en els quals s’oferta formació són: metall, comerç, tèxtil,construcció,oficines i despatxos i químic.

 11. Què és la formació per a treballadors en atur ?

  La formació per a treballadors en atur té com a objectiu proporcionar a les persones que no estan treballant, les competències professionals requerides pel sistema productiu i que culminen la preparació per a l'exercici d'una ocupació determinada per a facilitar la seva inserció laboral

 12. Què és la formació d’aprenents ?

  La formació per aprenents és aquella a la qual pot accedir el jove, de 16 a 21 anys, mitjançant el Contracte per a la Formació. Aquest, li facilita l'adquisició de la formació teòrica i pràctica necessària per al desenvolupament adequat d'un ofici o d'un lloc de treball que requereixi un nivell de qualificació susceptible d'acreditació formal o, en el seu cas, el nivell de qualificació de base de cada ocupació en el sistema de classificació de l'empresa.


Destacats

destacats

 • Equip docent
 • Club Alumni
 • Bonificacio
 • Elearning
 • Acreditat

Destaquem