Contractes, bonificacions/reduccions a la contractació laboral

Patronal catalana Cecot - Contractes, bonificacions/reduccions a la contractació laboral

Entenem que existeix un contracte de treball quan una persona presta un servei per compte d’una altra, sota la direcció i organització d’aquesta i a canvi d’una retribució.

En aquest apartat trobareu;

Enllaç a les modalitats contractuals (Sepe)

Guia per la contractació (Sepe)

Bonificacions / Reduccions a la contractació laboral (Sepe)

Bonificacions / Reduccions a la Seguretat Social a treballadors amb discapacitats (Sepe)

Bonificacions/ Reduccions a la Seguretat Social a Autònoms (Sepe)