Estatut dels treballadors

Aquesta versió en suport electrònic de l'Edició Commemorativa del 25 Aniversari de l'Estatut dels Treballadors, reprodueix fidelment el contingut de la publicada el 2005 en format llibre. Ambdues, com apareix reflectit en el Sumari, es componen de quatre parts: 1. La presentació de l'edició pel ministre de Treball i Assumptes Socials, 2. Un Estudi introductori elaborat pel professor Valdés Dal-, 3. El text legal en la seva redacció inicial i en la seva redacció vigent, i 4. Una relació cronològica de les normes modificadores del text inicial que han estat promulgades al llarg dels 25 anys d'existència.