Nova Reglamentació d'emmagatzematge de productes químics i MIE-APQ 0 A 10

Circular

02/11/2017

El passat 23 de juny de 2017 es va publicar el Reial Decret 656/2017, pel que s’aprova el Reglament d’Emmagatzematge de Productes Químics i les seves Instruccions Tècniques Complementàries MIE APQ 0 a MIE APQ 10, amb entrada en vigor el 23 de setembre del 2017.

Més informació