Real Decret 1042/2017 per limitar les emissions a l'atmosfera de contaminants procedents d'instal·lacions de combustió mitjanes

Circular

15/01/2018

Real Decret 1042/2017 per limitar les emissions a l’atmosfera de contaminants procedents d'instal·lacions de combustió mitjanes

El passat 23 de desembre es va publicar al BOE el Reial Decret 1042/2017, de 22 de desembre, sobre la limitació de les emissions a l'atmosfera de determinats agents contaminants procedents de les instal·lacions de combustió mitjanes i pel qual s'actualitza l'annex IV de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera.

Entre altres aspectes destaquen del text publicat:

 

Més informació