Entrada en vigor del Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya.

Circular

26/01/2018

El 19 de gener de 2018, va entrar en vigor la nova codificació, classificació i vies de gestió dels residus a Catalunya, determinada en el Decret 152/2017.

L’Agència de Residus de Catalunya ha adaptat el Sistema Documental de Residus (SDR) per tal que els usuaris puguin tramitar electrònicament els documents de la gestió de residus, que s’han adequat a allò que preveu el nou decret.

 

Més informació