Decret sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya

Circular

20/11/2017

El passat 19 d’octubre es va publicar al DOGC el Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya.

 

Més informació