Llei de prevenció del blanqueig de capitals - Especial referència al registre de prestadors de serveis

Circular

27/06/2019

Arran dels dubtes generats en relació a la nova obligació d’informació en la presentació dels comptes anuals sobre serveis a tercers, resulta necessari recordar els següents aspectes:
                                                 

 

Més informació