Decret Llei 8/2019 sobre l'impost sobre els actius no productius.

Circular

21/05/2019

  

Amb data 16/05/2019 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Decret Llei 8/2019, de 14 de maig, de modificació de la Llei 6/2017, del 9 de maig, de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques, que va entrar en vigor el passat divendres 17 de maig.

 

Més informació