Compres i aprovisionaments

Sebastià García

Sebastià García

Soci Fundador i Director General de GBIE Global Business Inputs Experts. Expert europeu homologat en la correcta aplicació de la Norma Europea de Compres CWA15896 i de la Norma Espanyola de Compres UNE15896, com a compres de valor afegit.

Professional directiu expert en gestió avançada de Compres i Aprovisionaments, especialitzat en gestió del canvi y professionalització de les àrees de Compres de tot tipus d’empreses, sectors i dimensions, amb l’objectiu  de maximitzar l’aportació de valor en aquesta area a l’Empresa, tant a nivell estratègic, econòmic, financer i operacional.

Professor de Gestió de Compres Avançades (Estratègia i Tàctica de Compres), Aprovisionaments, Gestió Econòmica i Financera per Compradors i Economia d’Empresa als masters de Supply Chain de EUNCET i EAE. 

S'ofereix assessorament en:

Compres i aprovisionaments:
 
- Diagnosi i adaptació del Departament de Compres pel compliment de la Norma UNE 15896 Compres de Valor Afegit i Norma de Gestió de Compres CWA 15896.
- Millora de la gestió de Compres per augmentar la rendibilitat i liquiditat de l’Empresa.
- Plans de millora i optimització de costos de compres.
- Anàlisi  i resolució de conflictes amb proveïdors i subministradors.
- Polítiques i procediments de Compres i Aprovisionaments.
- Gestió de riscos de Compres i Proveïdors.
- Anàlisi de mercats de compres i localització d’ofertants.
- Organització de l’àrea de Compres i Aprovisionaments.
- Acompanyament i mentorització de la gestió de compres actual.
- Gestió, millora i optimització d’Estocs.
- Plans de millora i optimització de despeses.
- Auditories de Despeses.
- Processos de recerca i localització de proveïdors alternatius.
- Plantejaments de Negociació amb Proveïdors.
- Confecció de peticions i anàlisi d’ofertes de proveïdors.
- Preparació d’especificacions per a proveïdors.
- Gestió per categories de Compres.
- Anàlisi i investigació de mercats de compres.
- Compres d’immobilitzat i inversions productives.
- Organització de rutines d’aprovisionament.
 
Gestió Econòmica, Control de Gestió i Marges:
 
- Com saber on guanyem o perdem al nostre negoci
- Com calcular correctament els costos i els marges.
- Assessorament per la creació i el disseny de la informació de seguiment econòmic rellevant per monitoritzar la bona marxa de l’empresa
- Estudis de comparació econòmica.
- Segmentació de mercats des de un enfoc econòmic per visualitzar la seva rendibilitat
- Suport analític sobre la rendibilitat d’una activitat.
- Com orientar la anàlisis de costos.
- Dissenyar i mantenir els sistemes comptables, plans de comptes i desglossaments analítics.
- Dissenyar i realitzar un seguiment dels sistemes de planificació i control.
- Disseny i implantació de Centres de Cost
- Anàlisis econòmic de l’Estructura Empresarial.
- Control de productivitat i rendibilitat.
- Disseny i elaboració del reporting.
- Gestió, vigilància i comunicació a la direcció dels riscos i oportunitats econòmiques detectats a l’activitat.
- Elaboració i supervisió del compliment dels procediments i instruccions de treball.