Consum

Alfons Conesa

Alfons Conesa

S'ofereix assessorament en:

- Requisits generals de consum per a establiments i empreses.

- Informació a consumidors i usuaris.

- Contractació i clàusules abusives.

- Codis de conducta.

- Problemes de competència deslleial.

- Defensa d’autònoms i microempreses davant de conflictes amb les subministradores de serveis bàsics.

- Resolució extrajudicial de conflictes.

- Adhesió a l’Arbitratge de Consum.

- Reglaments CE.

- Formació en consum.

- Personalització sectorial.

- Dubtes en les relacions consumidor-empresa.