Contractació Administrativa

José Luis Martínez Villalba

José Luis Martínez Villalba

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Advocat membre de l’Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. Membre de la Secció de Dret Administratiu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

La seva activitat professional s’ha centrat en l’assessorament jurídic a empreses en els seus àmbits d’actuació.

Formació especialitzada en dret administratiu, contractació administrativa, responsabilitat patrimonial i procediments de revocació de subvencions.

Novetats