Contractació Administrativa

José Luis Martínez Villalba

José Luis Martínez Villalba

S'ofereix assessorament en:

- Contractació administrativa o pública.

- Assessorament en procediments de licitacions públiques, tant en la seva configuració i tramitació, com en la seva participació com a licitador i impugnació del resultat, en el seu cas.

- Reclamacions contra administracions derivades d’incompliments de contractes.

- Reclamacions de quantitats pendents de pagament i interessos contra administracions.

- Tramitació del RELI (Registre Electrònic d’Empreses Licitadores).

- Assessorament a empreses en aquestes àrees en relació a la seva activitat.