Banc Sabadell

Jessica Lombardo, Directora de Pimes

Jessica Lombardo, Directora de Pimes

El Servei d'Assessorament en Productes Financer de la Cecot i BancSabadell és un servei que vol apropar el crèdit a les empreses, a través d'oferir assessorament i consultoria financera personalitzada, amb l'objectiu que els nostres associats puguin exposar directament les seves necessitats de finançament, contribuint així a la millora de la competitivitat empresarial.

S'ofereix assessorament en:

Banc Sabadell posa a disposició dels seus clients línies de finançament preferent, subscrites amb organismes oficials tant estatals com autonòmics, amb l’objectiu de donar una solució a qualsevol necessitat de finançament.