Control de gestió i anàlisi de marges

Sebastià García

Sebastià García

Director General de García Basco Iniciativas Empresariales. El Sr. Garcia assessora des de fa més de 10 anys a empresaris, comerciants i autònoms, a millorar la seva eficàcia econòmica com activitat i la seva eficiència com a organització, per elevar la seva productivitat i la seva competitivitat, augmentant els marges i, per tant, protegint la rendibilitat i la liquiditat dels seus negocis, mitjançant l'aplicació de les eines de gestió econòmica més avançades adaptades a l'entorn Pime i augmentant el nivell de professionalització de la gestió d'aquestes empreses. Professor i formador d'Economia d'Empresa i Gestió Econòmica en distintes Institucions i Entitats, és també Director General de Global Business Inputs Experts i assessor de Compres i Aprovisionaments de Cecot.

Novetats