Eficiència Energètica

Miquel Gironès

Miquel Gironès

 

Consultor Gestió, Marketing i Trading d’Energia i Emissions. Agent de Mercat Elèctric (OMEL i REE) i Subjecte de Liquidació del Regim Especial a la CNE. Membre del Grup de Treball de Comerç d’Emissions del Congres Nacional de Medi Ambient (CONAMA) i Membre de la Comissió d'energia de la CEOE.

Novetats