Medi Ambient

Marta Carmona

Marta Carmona

 

Tècnica en medi ambient, Llicenciatura en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Formació en Seguretat en el treball, Higiene industrial, Ergonomia i psicosociologia aplicada i Tècnic superior en prevenció de riscos laborals per l'Institut Madrileny de formació.

S'ofereix assessorament en:

- Gestió en diversos vectors ambientals: residus, aigües, emissions a l’atmosfera i sòls.

- Gestió en matèria de llicències ambientals i sistemes de gestió ambientals.

- Normativa ambiental d’aplicació per a les empreses.

- Subvencions d’àmbit mediambientals.