Urbanisme i Obres

Joan Boada

Joan Boada

Arquitecte tècnic per la Escola Universitària d’Arquitectura Tècnica de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya. Diplomatura a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona en la línia de Construcció, especialitat Edificació de la Universitat Politècnica de Catalunya. Títol de Delineant de Primera Categoria.

S'ofereix assessorament en:

- Assessorament en la tramitació de figures de planejament i gestió urbanística.

- Assessorament en la tramitació de llicències d'obres.

- Liquidacions ICIO amb l'Ajuntament de Terrassa.

- Taxes i ordenances fiscals.

- Altres relacionats amb les obres d'edificació i urbanització.