Assessorament TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) i Transformació digital

Pedro Gómez i Jordi Raubert

Pedro Gómez i Jordi Raubert

Pedro Gómez

Enginyer Industrial. Màster Societat Informació. Experiència professional en tasques de gestió orientades a la transformació digital de les organitzacions, administració pública, universitat i l’empresa privada, totes elles vinculades a l’economia digital.

Jordi Raubert

Ciències Empresarials per ESADE. Vinculat al món de l'empresa, els darrers vint-i-dos anys en el desenvolupament de software de gestió i BI. Vinculat a la Direcció Financera i Comercial, ha participat en diferents projectes de Tecnologies de la Informació. Amb experiència en Implementació de solucions de software empresarial i en Consultoria Estratègica i Impuls al desenvolupament empresarial.

Novetats