Jurídic de Noves Tecnologies

Anna Sallés

Anna Sallés

 

Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona des del 1995, Advocat  Responsable del Departament de Protecció de Dades, Dret Informàtic i Noves Tecnologies, així com del Departament de Comerç Exterior i de Dret Mercantil Internacional. Experiència en Laudes Arbitrals contra companyies de telecomunicacions.

 

S'ofereix assessorament en:

ADEQUACIÓ A LA LOPD

- Protecció de dades.
- Determinació dels fitxers a inscriure

- Determinació de les mesures de seguretat a aplicar
- Document de seguretat.
- Contractes d’outsourcing
- Drets dels afectats.
- Cessió de dades.
- Assessorament i realització d’auditories de protecció de dades.

- Procediment sancionador en matèria de protecció de dades.
- Videovigilància.

INTERNET I NOVES TECNOLOGIES

- Comerç electrònic.
- Contractació de pagines web.
- Textos legals obligatoris a les pagines webs.
- Factura electrònica

RECLAMACIONS CONTRA LES COMPANYIES DE TELECOMUNICACIONS:

      - Reclamacions contra les companyies de telecomunicacions.
      - Assessorament en matèria de drets dels consumidors.
      - Laudes arbitrals contra companyies de telecomunicacions.