Propietat Industrial i Intel·lectual

Josep Carbonell

Josep Carbonell

 

Llicenciat en Dret i Màster en Propietat Intel·lectual, Membre del Col·legi d'Advocats de Barcelona, Membre de l'Asociación Internacional para la protección de la  Propiedad Industrial AIPPI i Agent de Marques Comunitàries.


* [ Avís Compliment RGPD ] Amb l’enviament d’aquest formulari de consulta a l'assessor confirmeu que heu llegit la següent Informació bàsica sobre Protecció de Dades i Política de Privadesa.

S'ofereix assessorament en:

Assessorament en Propietat Industrial

Marques, noms comercials i altres drets anàlegs:

- Assessorament en matèria de registres de marques; valoració de l’oportunitat de protegir el diferents signes utilitzats per societats, entitats i persones físiques en l’exercici de les seves activitats.
- Recerques de signes distintius; valoració del context registral existent.

- Classificació de productes i serveis de conformitat amb la Classificació internacional de productes i serveis
- Atenció a consultes respecte a suspensos que tenen lloc durant la tramitació de les marques.
- Disseny i posada en pràctica d’estratègies registrats mitjançant la utilització de tractats internacionals.
- Assessorament respecte a la defensa dels drets de marques i noms comercials; proposta d’actuacions a realitzar i execució de les diferents accions de defensa.
- Assessorament respecte a reclamacions de tercers invocant un dret de marca i/o nom comercial; estudi del context i proposta de solucions.
- Assessorament respecte a cessions i llicencies de drets de marca; anàlisis propostes de franquícies i desenvolupament contractual de les mateixes.
- Assessorament respecte a la inscripció de cessions i llicències de drets de marca.
- Assessorament respecte a conflictes entre marques, noms comercials, raons socials i noms de domini.
- Infraccions a Internet relativa a signes distintius, linking, framing, adwords, metatags, etc
- Serveis de vigilància duanera
- Serveis de vigilància de marques nacionals, comunitaris i internacionals.
- Anàlisis i desenvolupament sistemes de control de marques atenent a les necessitats.

Patents i models d’utilitat:      

- Assessorament en matèria d’invencions;
- Recerques en matèria d’invencions; valoració del context registral existent
- Atenció a consultes respecte a suspensos que tenen lloc durant la tramitació de la protecció de les invencions.
- Disseny i posta en pràctica d’estratègies registrals mitjançant la utilització de tractats internacionals.

- Assessorament respecte a la defensa dels drets d’invencions; proposta d’actuacions a realitzar i execució de les diferents accions de defensa.
- Assessorament respecte a reclamacions de tercers invocant un dret de patent i/o model d’utilitat; estudi del context i proposta de solucions.
- Assessorament respecte a cessions i llicències de drets de patent i/o model d’utilitat;
- Assessorament respecte a la inscripció de cessions i llicències de drets de patent i/model d’utilitat.

- Serveis de vigilància duanera
- Serveis de vigilància tecnològica nacional i internacional.
- Anàlisis i desenvolupament sistemes de control de patents atenent a les necessitats.

Dissenys, models i dibuixos industrials:

- Assessorament en matèria de dissenys;
- Recerques en matèria de dissenys; valoració del context registral existent
- Atenció a consultes respecte a suspensos que tenen lloc durant la tramitació de dissenys.

- Disseny i posta en pràctica d’estratègies registrals mitjançant la utilització de tractats internacionals.
- Assessorament respecte a la defensa dels drets de dissenys; proposta d’actuacions a realitzar i execució de les diferents accions de defensa.
- Assessorament respecte a reclamacions de tercers invocant el registre d’un disseny.

- Assessorament respecte a cessions i llicencies de dissenys;
- Assessorament respecte a la inscripció de cessions i llicències de drets de dissenys.
- Serveis de vigilància duanera
- Serveis de vigilància nacional i internacional.
-  Anàlisis i desenvolupament sistemes de control de dissenys atenent a les necessitats.

Propietat intel·lectual:

- Drets d’autor i d’explotació sobre les diferents modalitats d’obra (literària, musical, plàstica, audiovisual, etc.)
- Drets sobre software, bases de dades i altres elements sui generis protegits per la normativa de propietat intel·lectual.
- Contractació en matèria de drets de propietat intel·lectual; Contractes d’explotació i edició; preparació contractes obres col·lectives:
- Accions judicials i extrajudicials de defensa dels esmentats drets de propietat intel·lectual, copies i plagis.

Competència deslleial:

- Anàlisi context concurrencial per tal de determinar actes de competència deslleial.
- Accions d’atac i defensa en matèria de competència deslleial.