CECOT

Cecot opina

Fotografia de grup de l'Assemblea extraordinària electoral Cecot

Suport i confiança renovada per una nova etapa

Per fer una bona transició del model econòmic, cal retornar el pes del lideratge al capital productiu per evitar una altra crisi financera. Per aconseguir-ho cal més política, més diàleg i unes administracions més fortes, que no més grans.

Actividades Cecot