CECOT

Cecot opina

Font: Parlament de Catalunya
Editorial

Demanem al futur Govern coratge polític per desenvolupar les grans reformes pendents

Insistirem a les forces polítiques parlamentàries que arribin a pactes i consensos en l'àmbit econòmic en base a generar competitivitat empresarial perquè aquesta es traduirà en progrés i en benestar social per al país.

Activitats Cecot