Associació d'Empreses d'Informàtica i Tecnologies de la Comunicació de Catalunya

Asociación de compañías para la integración de sistemas de telecomunicaciones (ACIST)

L'ASEITEC, és una organització empresarial d'àmbit català, vinculada a la patronal Cecot que agrupa empreses d'informàtica i noves tecnologiesamb àmbit d'actuació de tot Catalunya. El seu objectiu principal és la defensa dels interessos dels seus associats en diversos àmbits: institucional, laboral i d'innovació.

En l'àmbit institucional actua com la lobby davant l'administració i la societat per garantir atenció i suport permanent al seu teixit empresarial.

En l'àmbit laboral orienta i assessora en totes les qüestions relatives a la gestió empresarial.

En el camp de la innovació, l'objectiu de l'ASEITEC és afavorir la transferència i l'ús de tecnologia del coneixement com impulsor d'innovació de les empreses.

Cal destacar, l'enviament setmanal del butlletí digital TicOnline que recull les novetats sectorials de normativa, fires, congressos, ajuts i subvencions (www.aseitec.org) D'altra banda, l'ASEITEC ofereix una àmplia bateria de serveis d'informació i assessorament empresarial amb l'objectiu de millorar la competitivitat de les empreses del sector.

L'Associació es va crear l'any 1993 i avui compta amb més de 200 socis.

Accedir al web de l'Associació

Alba Vergara

Carrer Sant Pau, 6

08221 Terrassa

Tel. 937 361 100

aseitec@cecot.org