Institut Industrial

Asociación de compañías para la integración de sistemas de telecomunicaciones (ACIST)

L'Institut Industrial de Terrassa, és una associació empresarial de les empreses del sector tèxtil.

Fou constituït l'any 1873 i el seu àmbit d'actuació és Catalunya. La finalitat de l'associació és representar a les empreses afiliades i salvaguardar els interessos dels empresaris del sector, voluntàriament associats. El seu objectiu és oferir a les empreses tot un ventall de serveis en àmbits com la informació, l'assessorament, la formació, la promoció internacional, la promoció i gestió de la innovació o els serveis d'interès col·lectiu.

La finalitat de l'associació és representar a les empreses afiliades i salvaguardar els  interessos dels empresaris del sector, voluntàriament associats.

L'Institut Industrial forma part de :

- Cecot
- Intexter
- Fitexlan
- Texfor
- Leitat Centre Tecnològic
- Mina P. d'Aigües de Terrassa
- Agrupació d'Empreses Innovadores Tèxtils


Neus Galí
Carrer Sant Pau, 6
08221 Terrassa
Tel. 93 736 11 05
gremitextil@cecot.org