Fundació Cecot Persona i Treball

Informació normativa
 

Estatuts
 

Número de registre de l’entitat

Número de registre: 2658
Registre: Departament de Justícia – Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques 
Última actualització: 09/12/2010
Registre notarial: 1444/2010


Normativa d’aplicació

- Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

- Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública.

- Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.


Informació organitzativa

 

 

Informació econòmica

 

2019

 
              - Comptes Anuals i Pressupost
 
              - Certificat d’auditoria
 
              - Quadre Subvencions

 

 

2018

              - Comptes Anuals i Pressupost
 
              - Certificat d’auditoria
 
              - Retribució dels òrgans de direcció
 
              - Quadre Subvencions

 

2017

              - Comptes Anuals i Pressupost
 
              - Certificat d’auditoria 
 
              - Retribució dels òrgans de direcció
 
              - Quadre Subvencions