Sol·licitud d'accés

La Llei de Transparència permet als ciutadans exercir el dret d’accés a la informació pública, en aquells àmbits que no estiguin coberts per la part de publicitat activa continguda en aquest portal.

Teniu a la vostra disposició la possibilitat d’exercir aquest dret, dins dels límits previstos legalment, mitjançant els formularis definits per l’administració a http://transparencia.gencat.cat/ca/acces-a-la-informacio-publica/