Objectius

1. Impulsar un gran Pacte Nacional Català i també un Pacte a nivell d’Espanya per emprendre les grans reformes pendents. Pactes, aquests, que contemplin la implicació dels representants de l’economia productiva amb les forces parlamentàries, que ens situï en el mateix pla a l’hora de dialogar i que cerqui l’estabilitat en qüestions estructurals, minimitzant així la incertesa jurídica derivada dels constants canvis de criteri en funció de qui governi.

2. Crear un marc altament competitiu per a que les empreses puguin néixer, créixer i viure. L’empresa és la cèl·lula mare de qualsevol economia lliure i democràtica, la generadora d’ocupació i de riquesa en un territori i ens cal un país i una societat amb una visió Business Oriented.