Portal de la transparència

La Cecot, conscient del seu paper com a agent social i entitat col·laboradora amb determinats serveis públics del país, posa a disposició dels seus associats i de la societat informació rellevant sobre la seva activitat i funcionament a través d’aquest Portal de transparència.

Marc legal: Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Llei 19/2013, de 9 de desembre, del Govern d'Espanya) i Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern(Llei 19/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat de Catalunya).