Relacions Laborals

Convenis col.lectius

Cercador de Convenis col.lectius laborals  

Darrers Convenis (data publicació)

Estatut dels treballadors

   


Promptuari Laboral Cecot 2017
L’objectiu d’aquesta publicació ha estat el de recollir en un únic document de consulta, les qüestions d’ús habitual com el tipus de cotització, les bases màximes i mínimes, pensions mínimes i màximes mensuals, prestació per atur, permisos retribuïts, salari mínim interprofessional...

Increments salarials 2018
 

Contractes, bonificacions/reduccions a la contractació laboral
Entenem que existeix un contracte de treball quan una persona presta un servei per compte d’una altra, sota la direcció i organització d’aquesta i a canvi d’una retribució.

Grau de parentesc
A efectes de llicències i permisos retribuïts, reproduïm un quadre explicatiu de parentesc per consanguinitat o afinitat.

Locomoció, manutenció i estada
Quadre de dietes i assignacions per despeses de locomoció, manutenció i estada que queden exemptes de gravamen les assignacions per aquestes despeses, pagades per l’empresa al treballador, sempre que compleixen els següents requisits i límits

IPC
Aquesta secció permet accedir fàcilment a tota la informació relativa al Índex de Preus de Consum (IPC).

Ordenances laborals
En aquesta secció trobaràs les ordenances laborals dels convenis col.lectius.

Destacats

destacats

  • consulta convenis
  • Club Cecot Recursos Humans
  • Assessorament Recursos Humans