Relacions Laborals

Convenis col.lectius

Cercador de Convenis col.lectius laborals  

Darrers Convenis (data publicació)

Estatut dels treballadors

   

Promptuari Laboral Cecot

L’objectiu d’aquesta publicació ha estat el de recollir en un únic document de consulta, les qüestions d’ús habitual com el tipus de cotització, les bases màximes i mínimes, pensions mínimes i màximes mensuals, prestació per atur, permisos retribuïts, salari mínim interprofessional...


Contractes, bonificacions/reduccions a la contractació laboral

Entenem que existeix un contracte de treball quan una persona presta un servei per compte d’una altra, sota la direcció i organització d’aquesta i a canvi d’una retribució. 


Grau de parentesc
A efectes de llicències i permisos retribuïts, reproduïm un quadre explicatiu de parentesc per consanguinitat o afinitat.


Locomoció, manutenció i estada

Quadre de dietes i assignacions per despeses de locomoció, manutenció i estada que queden exemptes de gravamen les assignacions per aquestes despeses, pagades per l’empresa al treballador, sempre que compleixen els següents requisits i límits


IPC

Aquesta secció permet accedir fàcilment a tota la informació relativa al Índex de Preus de Consum (IPC).


Ordenances laborals

En aquesta secció trobaràs les ordenances laborals dels convenis col.lectius.

Destacats

destacats

  • consulta convenis
  • Assessorament Registre jornada
  • Assessorament Recursos Humans
  • Club Cecot Recursos Humans