Què és Cecot Formació?

 

Som un dels centres de formació més importants de Catalunya, i de referència a la província de Barcelona. Actuem com a centre formatiu col·laborador del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya,de l’INEM i de la Fundació Tripartita para la Formación en el Empleo, i, alhora, mantenim acords educatius amb universitats i consultors de gran prestigien el sector públic i privat.

 

Som centre col·laborador del Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya amb número de cens 0049 per impartir formació per a l’ocupació, i entitat organitzadora de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo per a la gestió del crèdit de bonificació de les empreses.

 

Impartim i gestionem plans de formació de caràcter intersectorial i sectorial, per donar resposta a les necessitats formatives dels prop de 40 sectors d’activitat que sorgeixen dels nostres diferents Gremis, dissenyant i desenvolupant una oferta formativa coherent i pionera en relació a les demandes i necessitats del mercat laboral actual. Un dels nostres trets diferencials és la utilització d’una metodologia activa i participativa (learn by doing) que facilita la transferència de coneixements al lloc de treball i facilita l’adquisició dels  coneixements.

 

Cecot Formació estem homologats per impartir les següents especialitats:

  • PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (01-06-2001 - GENERALITAT CATALUNYA)
  • GASOS FLUORATS(27-10-2011 - DIRECCIÓ GENERAL D’ENERGIA, MINES I SEGURETAT INDUSTRIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA)
  • FORMACIO DE CONDUCTORS DE TRANSPORT PER CARRETERA, FORMACIO CONTINUA I QUALIFICACIÓ INICIAL (CAP) (20-02-2012 - DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA)
  • FORMACIO DE PERSONAL DE SEGURETAT PRIVADA (05-02-2012 - INSTITUT DE SEGURETAT PUBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA)
  • FORMACIO DE PERSONAL DEL CONTROL D’ACCES (07-07-2010 - DIRECCIÓ GENERAL DEL JOC I D’ESPECTACLES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA)
  • FORMACIÓ EN MATERIA DE PREVENCIÓ AMB NÚMERO DE REGISTRE 0511080284(29-06-2011 - FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN)
  • FORMACIO DE CONTINGUTS ESPECIFICS DEL SECTOR METALL I RATIFICACIÓ D’ENTITAT HOMOLOGADA PER IMPARTIR FORMACIO EN MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ AMB NÚMERO DE REGISTRE 0511080284 (06-2011 - FUNDACIÓN DEL METAL PARA LA FORMACIÓN, CUALIFICACIÓN I EL EMPLEO)  
  • CENTRE COL.LABORADOR ACTIC (acreditació de competències en Tècnologies de la Informació i la Comunicació), amb número d’inscripció 0376 (10-2013 – Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya).