Outdoor training

Què és la formació Outdoor Training?
És una metodologia d’aprenentatge que permet la pràctica de quatre paràmetres importants:
Acció, Reflexió, Conceptualització i Aplicació. Es tracta d’una experiència vivencial basada en reproduir situacions empresarials mitjançant simulacions, jocs i activitats en un entorn lúdic-formatiu.
 
El tret més característic d’aquesta tipologia formativa és la seva practicitat, donat que potencia el treball en equip i la motivació dels participants a través de la pedagogia de l'acció: aprendre fent.

Què us oferim?
-
Atenció personalitzada en l’organització i desenvolupament del projecte.
-
Detecció de necessitats.
-
Disseny i elaboració de la proposta formativa.
-
Organització de la jornada formativa: cerca dels espais i dels recursos necessaris per impartir la formació.
-
Gestió del crèdit de bonificació
Impartició de la formació
-
Avaluació de la qualitat formativa
 
Avantatges
-
Adaptació a la realitat empresarial: la formació neix de les necessitats i interessos de l’empresa
-
Metodologia activa i participativa
- Facilita la transferència dels coneixements al lloc de treball
-
Potencia la cohesió de l’equip i la comunicació dins l’organització
-
Flexibilitat en els calendaris, horaris i lloc d’ impartició
- Formació en un
entorn lúdic-formatiu que permet allunyar-se del dia a dia i motivar als participants
  
Si esteu interessats en rebre una proposta formativa, poseu-vos en contacte amb l’àrea de formació a les empreses a través de
formacioempresa@cecot.org i feu-nos arribar les vostres inquietuds.