La mediació és positiva per al sector empresarial

La mediació és positiva per al sector empresarial

Imatge Dia Europeu de la Mediació
Un dels elements estratègics en qualsevol negoci o empresa és les seves relacions, ja sigui amb clients, amb proveïdors o entre departaments. I la mediació és una eina de resolució de conflictes que cerca preservar aquestes relacions.

20/01/17


El 21 de gener es celebra el Dia Europeu de la Mediació i des de la Cecot hem aprofitat l'efemèride d'aquest any per adherir-nos al Manifest Institucional per la Mediació.

Un Manifest que van impulsar l’any 2015 diverses entitats i institucions del nostre país amb l’objectiu de construir conjuntament un sistema de justícia que, partint del conflicte i les seves circumstàncies, ofereixi a tothom la mediació com a forma habitual d’abordar-lo.

Tot i que des que vam conèixer aquesta nova manera de resolució de conflictes, amb aquesta adhesió pretenem ser un participant pro-actiu en el canvi de paradigma que significa la mediació, ja que implica un canvi cultural, sobre tot en el sector empresarial on predominen els processos judicials pel grau de seguretat jurídica que les empreses li reconeixen. El canvi cultural que es cerca amb la introducció de la mediació exigeix passar de l’enfrontament al diàleg que, per diferents raons, no ha estat la forma habitual de resoldre els conflictes a la nostra societat.

Des de la nostra entitat entenem que la mediació és positiva per les empreses.

Si considerem que un dels elements estratègics en qualsevol negoci o empresa és les seves relacions (les relacions que manté amb clients,  amb proveïdors o les relacions en el si de la pròpia empresa, entre departaments i entre les persones que integren l'empresa), estem convençuts que utilitzar un mecanisme de resolució de conflictes com és la mediació el que ens permet és preservar aquestes relacions.

La mediació no deixa de ser un procés negociador i, per tant, un procés que contínuament es dona en la pròpia dinàmica de les empreses, amb col·laboradors o amb operadors externs. És un procés molt natural dins la pròpia empresa, però també és cert que no a tothom li és fàcil dur a bon terme una negociació.

La mediació ens aporta una metodologia i un facilitador que ens ajuda a que aquesta negociació acabi sent exitosa, a diferència del que passa en la judicialització de conflictes, on la solució ens ve imposada per un tercer, en aquest cas un jutge. En el cas de la mediació, son les parts les que decideixen com aquest conflicte s'acabarà resolent, des de la Cecot el considerem un procés constructiu i, per tant, considerem que és la millor opció abans d'arribar a un enfrontament que trenqui definitivament la relació de les parts.