El Valor d'Emprende

El Valor d'Emprende

Imatge Nit Empresari 2011
És evident que, avui en dia, certes perspectives econòmiques a nivell mundial no són bones. I en el cas d’España, aquesta situació encara es complica més per la problemàtica afegida de l’atur.

15/10/11 Antoni Abad, president de la patronal Cecot


 

A curt i mig termini és difícil esperar que caigui “manà de cel” i aterrin a casa nostra inversions d’envergadura provinents de grans empreses, doncs tenim un marc legal i laboral poc atractiu. Tampoc és molt probable que les grans empreses d’aquí facin inversions. Si es plantegen fer-ho, serà fora i, tot i que pot sonar estrany, convé que ho facin. De la seva ma, això generarà noves oportunitats pel gruix de les empreses del nostre país. Per tant, només tenim una solució per a millorar les nostres perspectives i és apostar per l’emprenedoria en el sentit més ampli possible.

 

Aquesta reflexió és la que ens ha portat a dedicar la Nit de l’Empresari d’enguany  a “El valor d’emprendre”. I quan vàrem decidir utilitzar la paraula “valor”, no ho vàrem fer per un únic motiu. Aquest terme té diverses accepcions, totes elles vàlides pel que volem transmetre.

 

La primera accepció de valor és la de la valentia per “llançar-se a la piscina”. Hem d’aconseguir que, sigui quina sigui la seva procedència, el màxim número possible d’emprenedors tinguin el valor de llançar-se. Doncs seria bona cosa que fóssim capaços de fer que la seva percepció de risc fos menor que la que avui sabem perceben. Idees com, per exemple, definir normatives que ajudin a protegir el patrimoni de l’emprenedor ho aconseguirien.

 

Valor també té l’accepció d’aportació.Valor social en aquest cas. Crear ocupació en si mateix genera valor social. I no només en el sentit econòmic, sinó també en l’aspecte moral perquè no hi ha res pitjor per a la societat que el fet que una part de la seva població se senti inútil.  És per això que no podem oblidar que els emprenedors ja aporten suficient amb generar llocs de treball, com perquè, a sobre, els gravem amb tot tipus d’impostos i taxes abans de començar.

 

En tercer i darrer terme, també podem parlar des de la perspectiva de la creació de productes i serveis de valor afegit. Ens interessen empreses molt rendibles, que generin molt de valor per a què siguin molt competitives arreu del món. La flexibilitat i mobilitat laboral, el recolzament a la innovació, la internacionalització o les rondes de capitalització són aspectes clau en aquest sentit.

 

En definitiva, per aconseguir que emprenedors i inversors d’arreu del món ens escullin com a lloc on desenvolupar les seves activitats, ha d’haver-hi un bon “caldo de cultiu”. Crear-lo podria ser, en si mateix, una perspectiva addicional del que hem d’entendre de la paraula valor.

 

Des de la Cecot, fa temps que hem endegat una clara aposta pel foment de l’emprenedoria, amb programes com Reempresa, Genera o el Reinicia’t. Recentment hem presentat una nova proposta orientada a flexibilitzar els requeriments per a posar en marxa una nova activitat empresarial, mitjançant la figura de l’autoemprenedor. Aquest model, d’origen francès, es basa en la constitució de l’empresa en finestreta única, per Internet, i en 3 minuts; el pagament simplificat d’ impostos i cotitzacions socials i la protecció del patrimoni personal de l’emprenedor. Trencar barreres, tant en el que són tràmits com en els costos que suposa donar-se d’alta, facilitaria aflorar part de l’economia submergida i l’entrada de moltes persones a treballar per compte propi. Amb aquest bons propòsits treballem. Facilitar i concretar oportunitats. Aportar valor al món empresarial.

Publicat al Cecotnòmic 41 (octubre de 2011)