Posicionament en relació al resultat de les eleccions municipals

Posicionament en relació al resultat de les eleccions municipals

Logo Eleccions
La Cecot demana als polítics dels nous consistoris que estudiïn, analitzin i escoltin als equips tècnics i als experts externs en cada àrea de gestió abans de fer grans canvis.

25/05/15


En una gran majoria de poblacions, la pluralitat política que han generat els resultats electorals, requereix un esforç notable de visió i coratge per arribar a acords de governabilitat el més ràpid possible.

La incipient millora econòmica, encara feble, requereix impulsar mesures de suport a l’activitat econòmica com ho son, l’àmbit de la fiscalitat local, les llicències i permisos, facilitar les infraestructures necessàries de promoció econòmica que no haurien de veure’s ralentides pels canvis polítics sinó accelerades per estimular l’activitat empresarial i la generació d’ocupació.

En aquesta línia, la Cecot demana als polítics que composaran els nous consistoris que estudiïn, analitzin i escoltin als equips tècnics i  als  experts externs  en cada àrea de gestió abans de fer grans canvis. La patronal Cecot  entén que els canvis poc consensuats  tenen uns costos socials molt alts i que cal avançar en clau de cooperació público privada  com a una forma de rendibilitzar els recursos públics i l´eficiència de l´administració pública.  La societat demana una major qualitat de la democràcia i  que les administracions tinguin més en compte a la societat i les seves institucions per a treballar plegats i coordinadament.