Re-evolució pendent: el model de Formació Professional

Re-evolució pendent: el model de Formació Professional

Fotografia cortesia de Welder from FreeDigitalPhotos.net
Des de les essències del model productiu del país, el sistema de Formació Professional és crític per articular l'adaptació de la competitivitat empresarial i de la millora quantitativa i qualitativa de l'ocupació.

19/12/16 Antoni Abad, president de la Cecot


En l'índex 2015 de Capital Humà del World Economic Forum (WEF), Espanya passa del lloc 29º al 41º i se situa en el penúltim lloc dels membres de la UE. La taxa de desocupació, especialment el juvenil, i el fet que gairebé el 50% de la població activa es pugui considerar com no qualificada, evidencien que el sistema de FP no compleix la seva comesa i presenta defectes conceptuals i estructurals.

La transcendència del sistema de FP requereix una reflexió profunda, un consens ampli i una sòlida perspectiva estratègica per a la seva reforma. Sol·licita l'acord dels representants empresarials i sindicals, ja que el centre d'una veritable reforma de la FP hauria de ser la seva relació amb l'ocupació, essencialment a través de fórmules contractuals específiques que generalitzin l'aprenentatge dual, de l'acreditació de la competència a través de l'experiència laboral i de la seva coherència amb l'organització del treball i la negociació col·lectiva.

Des del punt de vista administratiu, actualment coexisteix una formació professional “educativa” i una altra “laboral”, gestionades per departaments diferents, i amb mitjans i instruments d'acreditació alternatius. Cap d'elles ha generat una simbiosi real entre les empreses i els centres de formació. La FP dual continua sent testimonial, i també ho és el reconeixement de la competència adquirida a través de l'experiència laboral.

Des de la visió dels objectius de la formació, no es diferencia amb claredat la formació genèrica/general de l'específica/especialitat, la qual cosa contribueix a la confusió de les iniciatives de FP, difumina la responsabilitat dels actors formatius i, per tant, qui ha de ser el principal responsable de les decisions operatives i del seu finançament.

El procés d'aprenentatge pivota sobre els centres o les entitats de formació, en lloc de fer-ho sobre les empreses, com correspondria al concepte característic de la FP de “aprendre fent”.

No existeix una planificació global d'objectius de qualificació i ocupació. Per tant, tampoc existeix una avaluació integral dels processos i els resultats del conjunt de la FP.

Aquesta situació i, sobretot, aquests mediocres resultats en termes de qualificació professional i ocupació alerten sobre certs defectes conceptuals i regulatoris. Set d'aquests elements condicionen des de la base qualsevol pretensió de reforma, per la qual cosa és imprescindible identificar-los i reconduir-los: la predominança de la visió educativa, la falta de perspectiva econòmica, la resistència a la integració sistémica, la negació de la formació com a activitat econòmica, l'absència d'objectius, la falta de gobernanza social, i la inadequació del sistema de finançament.

La Re-Evolució del sistema i el seu gobernanza produirà efectes diferents. Des de la complicitat i aliança dels agents socials, assegurem que és possible i urgent. Amb resultats positius immediats en l'ocupació de les persones i competitivitat de les empreses.

Re-Evolucionem el model!