Refundar les bases de competitivitat

Refundar les bases de competitivitat

Fotografia d
És realment preocupant. En aquests moments Espanya té uns fonaments econòmics que fan que el nostre país sigui molt poc atractiu per fer-hi negocis.

13/07/10 Antoni Abad, president de la patronal Cecot


El nostre sòl és car, sí, encara ho és. Les nostres infraestructures, mediocres, envellides o per fer.

El cert és que en el benchmarking internacional els nostres salaris són inferiors als d'alguns països del nostre entorn, com ara Alemanya, França o el Regne Unit, però  en realitat, tot sumat, Espanya té costos laborals més alts i, no cal dir-ho, uns costos unitaris (horaris o productius) desfasats perquè són cars, conseqüència d'una productivitat baixa, un alt nivell d'absentisme, el baix nivell de mobilitat funcional i geogràfica, els dèficits en la qualificació professional, la numantina resistència als canvis i, si cal ajustar la plantilla, les desorbitades quantitats realment pagades per indemnitzacions.

El sistema financer està més preocupat pels seus propis problemes que per injectar liquiditat a l'economia productiva, real. Les administracions són excessivament ineficients i, per tant, molt cares, i no estan orientades business friendly, sinó que més aviat sembla tot el contrari. No són àgils, ni austeres. No practiquen a fons la cooperació públicoprivada i els dogmes les orienten malament i les encarcaren. Col·lectivament hi ha poca consciència del fet que treballen amb els diners dels ciutadans i que els recursos són limitats. El marc fiscal no és gens motivant, ja que està més pensat per repartir que per estimular la creació de riquesa. Guanyar molts diners i ser relativament benestant continua essent mal vist i està demagògicament penalitzat. Per acabar-ho d'arreglar, el mercat interior està feble i tot fa pensar que, amb la pujada de l'IVA i de l'IRPF, el producte interior farà una davallada. En aquestes condicions, algú em vol dir com aconseguirem que els emprenedors vulguin venir o quedar-se aquí per desenvolupar els seus projectes? Qui crearà riquesa a Espanya? Qui crearà, per tant, llocs de treball?

Està clar, com sempre i arreu, els empresaris, fent empresa. I ho estem fent malgrat aquest escenari, tot recuperant, en el si de les empreses, valors i actituds tradicionals. Aquelles que tenen a veure amb l'esforç, el sacrifici, el treball en equip i el positivisme. On cada persona coneix les seves responsabilitats i contribucions especials per sortir col·lectivament endavant. Sabem que hem de guanyar en solidesa financera. Sabem que hem d'incrementar la nostradimensió per tenir forces suficients per poder abastar els mercats internacionals amb visió global. Sabem que hem de flexibilitzar-nos i que hem de poder fer acords estratègics amb clients, proveïdors i especialment amb competidors. Sabem que hem d'invertir en talent i innovació, i que, si l'aptitud suma, l'actitud multiplica. Ho estem fent, però reclamem alhora responsabilitat als polítics per fer immediatament totes les transformacions i reformes (que tots sabem) que serveixin per refundar les bases de competitivitat del país. Per tornar a homologar Espanya en termes de competitivitat internacional. Mesells, sí, beneits, no! I per poc temps.