Comissió independent de mediació, diàleg i conciliació

Comissió independent de mediació, diàleg i conciliació

Ens sumem a la proposta de crear una Comissió per instar al Govern de Catalunya i al Govern de l'Estat Espanyol, així com a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats a que acceptin una mediació o conciliació.

05/10/17


Després de la jornada de l’u d’octubre, des de la patronal Cecot vam expressar públicament la conveniència que la Unió Europea o la comunitat internacional exercís un paper actiu de mediador entre els governs espanyol i català ja que considerem necessari comptar amb un agent extern que arbitri en el conflicte d’una manera diferent a la que s’ha estat proposant actualment i que no ha funcionat, però ahir la Comissió Europea va declinar desenvolupar aquest paper de mediador.

 

Creiem que la via d’aplicació de lleis no és suficient i que, tal i com utilitzem al sector empresarial, la mediació d’un tercer agent pot fer ús de la mediació com a eina de resolució d’un conflicte que s’està ajornant en el temps. A la Cecot considerem que en una societat democràtica, les lleis són l'expressió d'una voluntat popular i no un element de coacció o immutabilitat, per tant poden ser modificades i actualitzades a les noves realitats per la via del diàleg i el consens.

 

És per aquest motiu que la Cecot ha decidit sumar-se a la creació d’una Comissió independent de mediació, diàleg i conciliació que sustenta:

Catalunya s’estructura des de sempre en una societat civil plural, reivindicativa i pacífica, en la que les diverses institucions, entitats i col·lectius han tingut i tenen una presència vertebradora de la seva personalitat.

Des del convenciment que qualsevol decisió del futur de Catalunya ha d’estar i passar per una solució pacífica i consensuada, les entitats i col·lectius sota signants manifesten la seva voluntat d’oferir ponts de diàleg i entesa que facin possible assolir una solució a la situació política actual de Catalunya.

A tal efecte, consideren necessari proposar un acord de resolució del conflicte que permeti  el cessament de l’actual clima de tensió i que garanteixi el manteniment d’un sistema de convivència i organització política, econòmica i social basats en la pau, el respecte, la tolerància, els drets i llibertats de tota la ciutadania

Per aquestes raons instem al Govern de Catalunya i al Govern de l’Estat Espanyol, així com a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats que acceptin una mediació o conciliació que condueixi a:

·         El restabliment del funcionament ordinari de les institucions d’autogovern de Catalunya, descartant per totes les parts, cap decisió immediata sobre el model polític organitzatiu.

·         Crear una atmosfera  per aconseguir la normal convivència amb el restabliment de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat a Catalunya a la situació anterior a les actuacions desplegades com a conseqüència de la convocatòria del 1-O.

·         El sotmetiment voluntari de les parts a un procés de resolució que es desplegui mitjançant una comissió independent de mediació, diàleg i conciliació.

 

Les parts assoleixen els anteriors acords de forma lliure i voluntària, amb plena capacitat jurídica i es comprometen a la seva execució de forma immediata

 

Il·lustre Col·legi de l’ Advocacia de Barcelona

Cambra de Comerç de Barcelona

Cecot

Col·legi d’Economistes de Catalunya

Comissions Obreres de Catalunya

Confederació Sindical

Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya

Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya

Unió General de Treballadors de Catalunya

Universitat  Autònoma de Barcelona

Universitat de Barcelona

Associació per a les Nacions Unides a España