Reemplaçar

Reemplaçar

Antoni Abad, president de la patronal Cecot
Article publicat al diari Avui (27/06/2010) Recentment s’han impulsat un seguit de mesures per part del Govern central, imposades per Brussel•les i alguns organismes internacionals, amb l’objectiu de sanejar els comptes de l'Estat.

28/06/10 Antoni Abad, president de la patronal Cecot


Hem conegut propostes de retallades pressupostàries que afecten a funcionaris i pensionistes, entre d'altres col•lectius, i estem a l’espera de la imminent pujada de l’IVA a primers de juliol. També s’ha aprovat, per Decret, una modificació parcial del marc laboral, encara que la nostra opinió és que no planteja una reforma, homologable internacionalment, que generi la confiança i la seguretat jurídica imprescindibles per la creació d’ocupació estable i de futur.
 
Aquestes mesures seran insuficients si no s'acompanyen d'altres clarament orientades a generar riquesa. Cal crear noves empreses, però especialment cal que no se’n destrueixin més. S’han dedicat molts esforços a fomentar i facilitar la creació d’empreses però hem oblidat com d’important és afavorir la continuïtat i el creixement de les empreses ja existents.

L’any 2008 el balanç entre la creació i la destrucció d’empreses de recent fundació va presentar un saldo negatiu d’un 1,7% anual, que sumat a les activitats cessants de companyies ja existents va representar un 13% del teixit empresarial català. La conclusió és que prop de 82.000 empreses desapareixen anualment a Catalunya, i d’aquestes, no menys de 12.000 tanquen per motius no econòmics.

És evident que tota economia dinàmica i innovadora provoca una mortaldat corrent i habitual d’empreses per gestió deficient, pèrdua de mercats, problemes personals, discrepàncies societàries, obsolescències diverses o per no tenir successió. Malgrat això, moltes fracassen en la seva trajectòria, no per falta de viabilitat econòmica, sinó perquè no es pensa en la seva transmissió com una alternativa de continuïtat. 

“Re-empresa” és un nou model d’emprenedoria i de creixement empresarial, pel qual un emprenedor pren el testimoni de la gestió d’una empresa ja existent, comprant-la, per continuar l’activitat, salvaguardant d’aquesta manera el patrimoni empresarial, per fer-la créixer, sense haver de passar per la fase de crear-la. Es reemplaça a la propietat i a la direcció. El mecanisme possibilita el relleu al seu anterior propietari - cedent - mantenint l’activitat, els llocs de treball i el ritme de funcionament habitual sense entrebancs per l’entorn empresarial proper. El re-emprenedor aporta una renovadora línia d’actuació i els mitjans necessaris per reorientar el negoci.

Molts governs europeus han analitzat aquest procés i han apostat fermament per un treball interdepartamental i específic per fomentar la Re-empresa, vista la seva capacitat de salvaguardar el patrimoni empresarial en temps de crisi, d’oferir una garantia de continuïtat als treballadors i de concentrar els recursos en el creixement més que en el sempre excessivament complex i llarg procés de creació, i a un inferior risc.

Des de fa uns mesos el Departament d’Economia i Finances ha confiat en la Cecot per establir un mecanisme pioner a Catalunya d’orientació en la transmissió d’empreses: el Centre de la Re-empresa de Catalunya (www.reempresa.org), espai físic i virtual que coordina els serveis de recolzament al re-emprenedor i al cedent.  Aquesta iniciativa innovadora ha estat seguida i complementada pel Ministerio de Industria amb el “Plan de Continuidad Empresarial”. Té una dotació inicial de 20 milions d’euros en finançament, per facilitar aquests processos. Aquesta nova eina per acompanyar les creixents oportunitats de seguir fent empresa, mantenint i generant ocupació i riquesa, confirmen el potencial de la col•laboració entre la iniciativa privada i les administracions. Estem esperançats.

Ara cal esperar que els governs posin facilitats legals adreçades als actors dels processos de Re-empresa. També convenen amb urgència accions de difusió, informació i formació d’aquest concepte, per tal d’aconseguir notorietat social i posar de manifest la importància del fenomen. Les oportunitats estan a la cantonada. Ens hi posem?