Antoni Abad anuncia la seva candidatura a la presidència de Foment del Treball

Antoni Abad anuncia la seva candidatura a la presidència de Foment del Treball

Antoni Abad, president de la Cecot
Fer sentir de forma alta i clara la veu de les empreses davant la resta de la societat i fer de Foment una entitat més participativa i oberta als col·lectius que la composen, seran eixos cabdals de la seva proposta d'actuació.

07/12/16


La Junta Directiva de la Cecot, en la seva sessió ordinària del passat 30 de novembre, va decidir recolzar unànimement la presentació de la candidatura d’Antoni Abad i Pous a la presidència de Foment del Treball. Aquesta decisió ja havia estat debatuda en el Comitè Executiu deCecot del passat 16 de novembre, que va decidir portar la proposta a la Junta Directiva.

 

La presentació d’aquesta candidatura ha de ser entesa en clau de reforçament i de potenciació de Foment del Treball per a recuperar el  paper central que li correspon en el debat públic pel que fa referència als temes econòmics i empresarials, i per a fer-la realment representativa de tot l’empresariat català.

 

Antoni Abad creu que és prioritari que Foment del Treball recuperi el paper de lideratge social en els temes que afecten de ple i de forma significativa a les empreses: “en aquests moments les empreses assistim com a ‘espectadors de luxe’ a debats públics cabdals, com ara la fiscalitat empresarial, la col·laboració administració-empresa, la manca d’inversions en infraestructures productives, la política industrial, el debat energètic o la formació professional sense que la nostra opinió es faci sentir amb veu alta i clara. Som conscients que alguns d’aquests debats, plantejats en termes de confrontació poden ésser molt incòmodes, però això no pot portar a la inacció. La meva voluntat és justament la contrària, crec imprescindible impulsar proactivament aquests debats, superant la visió de conflicte, més pròpia del segle XIX que del XXI, i liderant la recerca de solucions amb la participació de tots els interlocutors socials que puguin estar afectats”.

 

“Catalunya té una dilatada i arrelada tradició associacionista que prové de l’edat mitjana i que es segueix projectant, amb més dinamisme que mai, en ple segle XXI. Aquesta riquesa no pot ser desaprofitada. Cal obrir més l’entitat i donar espai a la participació de tots aquells que vulguin aportar idees i projectes que siguin beneficiosos per a les empreses i la societat en el seu conjunt i que estic segur que seran molts”.

 

“Ja fa molts anys que les empreses han reconegut la importància estratègica de comptar amb la participació  de tots els seus integrants en la presa de decisions i l’impuls de nous projectes. Les estructures verticals han estat clarament abandonades per ineficients i ineficaces, en favor d’estructures horitzontals i en xarxa que projecten les organitzacions cap al futur. Ha arribat el moment de que aquests mateixos principis siguin aplicats també a la casa de tots, Foment del Treball”, conclou Abad.