Carta als Reis

Carta als Reis

Antoni Abad. President de la Cecot
Aquesta època de l’any convida a fer l’exercici de plantejar-se bons propòsits de cara al nou any.

25/01/13 Antoni Abad. President de la Cecot


I el 2013 sabem per endavant que serà, en general, dur i complicat però també que el nostre  esperit, com empresaris, està en rebel·lia positiva i que el batallarem. És la millor notícia. Amb il·lusió, sinònim de sacrificis, amb intuïció (que vol dir veure abans o més lluny que altres) i amb més canvis, més innovació i més internacionalització en les nostres organitzacions. Buscant la cara positiva i les oportunitats. Com diu el millor eslògan del moment: si lluitem podem perdre, si no estem perduts.

La carta als Reis que estem escrivint comença amb un propòsit: volem un país altament competitiu i, alhora, socialment cohesionat. Aquesta és la prioritat dels empresaris que, si s’hi fixen, són les dues cares de la mateixa moneda.

Per lògica econòmica i financera la seqüència ha de produir-se primer recuperant competitivitat, per generar més facturació i ocupació i llavors, amb més ingressos, atendre les necessitats socials. Ni un gram de més pressió fiscal generalitzada a ciutadans i empreses. Selectivament, parlem-ne. Perquè més activitat suposa directament i immediatament més ingressos i menys despeses als comptes públics. Es dedueix que la prioritat política ha de ser l’empresa.

Per la banda de les despeses i inversions públiques, calinnovar en benefici de l’interès general. El temps de les retallades generalitzades ha passat. Ara toca tallar selectivament i re-programar les prioritats. El criteri, sorprèn haver de dir-ho, només pot ser pro economia productiva i competitivitat. Amb eficiència i sense paternalismes ni clientelismes. Premiant la bona gestió, la meritocràcia i la cooperació públic-privada.

El concepte competitivitat-país no es basa i suporta exclusivament en les empreses privades si no que inclou i aplica el conjunt d’activitats econòmiques que es fan en un territori. Per deixar-ho clar, les administracions, les seves empreses i els seus organismes també a la competitivitat del país. La seva eficiència, la simplificació normativa o l’agilitat de processos aporten o dificulten la competitivitat-país. Es dedueix que són temps “co”: cooperant per créixer, col·laborant, compartint, connectant. Per, anímicament, anar guanyant confiança. Només amb colideratge polític i empresarial anirem endavant, refundaremles bases de la competitivitat.

Per accelerar el procés i la seva immediata concreció i aplicació, la Cecot ha preparat uns regals de Reis. Adreçats a presidents de governs, ministres i consellers, alcaldes, diputats i també per a nosaltres, representants del món associatiu. Dones i homes. Es tracta d’una àmplia selecció de programes assessoratsper l’entorn d’excel·lència que el país disposa. Un ampli compendi de cursos amb pràctiques a l’empresa i a l’estranger. L’oferta inclou administració i direcció d’organitzacions, idiomes, comunicació i oratòria, esperit de servei i modèstia, transparència i rendició de comptes, millors pràctiques de gestió i dret comparat, coaching per superar la por a decidir, estils de direcció, virtuts cardinals i actituds, governança, etc. Amb professorat de les millors escoles de negoci, començant per les del país. S’expedirà titulació.

L’objectiu: donar un pas endavant. En la maduració personal i col·lectiva. En tenir personalitat pròpia i homologar-nos internacionalment. En ser més respectuosos i ser respectats. Pel bé general i, com indiquen estudis científics, per mantenir el cervell jove. Només si molt seriosament ens refundem,podrem aconseguir tenir un país que estimuli assumir risc en qualsevol àmbit. Ser culturalment busineesoriented. Apujar el nivell formatiu i cultural per una societat de persones amb autonomia i criteri propi. Exigent però tolerant al’adversitat, oferint la segona oportunitat.És des de la contribució i responsabilitat individual que es construeix el camí d’excel·lència i el projecte col·lectiu.

En qualsevol escenari ens convépassar a l’acció i podem començar demà mateix. Els convido a fer-ho i remarco, cal reaccionar ja!El més transcendent serà assumir que els àmbits públics i privats s’han de donar la mà i ens haurem de posar d’acord. L’experiència ja ho senyala, si vols anar ràpid, ves sol; si vols arribar lluny, ves acompanyat.

Antoni Abad i Pous
President de la patronal Cecot