Una administració realment responsable

Una administració realment responsable

Al contrari que en les darreres editorials del Cecotnò mic, aquesta vegada he de començar donant un missatge més optimista sobre com veiem la situació des de Cecot.

25/01/08 Antoni Abad, president de la Cecot


Per fi tinc l’oportunitat de reflexionar sobre un tema que, després de reivindicar-lo insistentment any rere any, ha tingut ressò positiu en l’administració catalana. Em refereixo al Pla de mesures per a la facilitació de tràmits a l’activitat econòmica i empresarial i la simplificació administrativa de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest acord de govern del juliol passat crec que estem davant d’un canvi molt important i cultural de la pròpia administració i del que Catalunya n’és capdavantera. En el futur, aquestes mesures contribuiran directament a la competitivitat empresarial, reduint les tasques administratives que cal fer a les empreses respecte a l’administració catalana, i en especial a les petites i mitjanes empreses i microempreses, que formen el 98% del teixit empresarial català i a les que proporcionalment afecta més.

Haig de dir que aquest sempre ha estat un tema en què personalment hi he tingut molt d’interès. A Cecot estem especialment satisfets perquè ja feia temps que havíem fet arribar al departament d’Innovació, Universitats i Empresa un document amb els tràmits més urgents que s’haurien d’aplicar per tirar endavant la simplificació administrativa, una de les velles reivindicacions del món empresarial i la major part de les mesures que varem presentar han estat acceptades.
 

Dit això crec que és la meva obligació remarcar que aquest Pla és només un primer pas per aconseguir l’objectiu de simplificació administrativa i normativa que es ve reclamant. Esperem, doncs, que, a banda de l’acció preventiva a la que es dirigeix el Pla mencionat, les properes accions del govern contemplin organismes i instruments permanents que també incideixin sobre la normativa ja existent i puguin incidir en la seva simplificació. Aquesta ha de ser una feina amb continuïtat, i des de la nostra entitat volem mantenir un canal obert amb les empreses associades perquè ens facin arribar més casos concrets de circuits que dificultin la realització de les seves gestions amb les diferents administracions.
 

En el seu moment, i després de tantes reivindicacions, Cecot, entre altres patronals i entitats econòmiques, varem felicitar al govern per l’aprovació d’aquestes mesures. Ara bé, cal tenir clar que el que les empreses i la societat necessiten no és un projecte sinó un autèntic canvi de cultura de les administracions públiques. En primer lloc, és important que aquesta tendència s’estengui a totes les administracions i organismes públics. Singular transcendència tenen els ajuntaments. Actuar d’aquesta manera no és pas un mèrit, sinó una obligació. Les administracions públiques gestionen recursos que no són seus, són de tots els ciutadans i per tant, tenen l’obligació de passar comptes i optimitzar al màxim el seu rendiment. Hem d’entrar d’una vegada per totes, i sense retencions ni marxa enrere, en una etapa d’administracions responsables, que treballin per l’administrat i que passin els comptes puntualment, amb eficiència, eficàcia i celeritat.
 

S’ha de seguir aprofundint en aquest sentit, i les administracions han de prendre consciència que actuar d’aquesta manera, i no només en el cas que els usuaris reclamin, és una responsabilitat completament seva que han d’acceptar i complir amb responsabilitat i maduresa. I això implica un canvi de cultura que, com deia abans, és quelcom més que un projecte.