Mesures de reimpuls econòmic

Mesures de reimpuls econòmic

Antoni Abad, president de la patronal Cecot
Fa unes setmanes, el president de la Generalitat, Artur Mas, va promoure la Cimera per a la Reactivació Econòmica, amb partits i agents socials i econòmics, en què es va arribar a un pacte de mínims.

11/04/11 Antoni Abad, president de la patronal Cecot


 

Recentment, el propi Mas va fer un discurs al Palau de la Generalitat on va transmetre un missatge clar de serietat i rigor. Hem de dir que en conjunt “la música” ens agrada i una part de la “lletra”, la que fa referència a que cal fer un exercici clar d’aprimament de la despesa pública, també. Ara bé, creiem que per què la “cançó” estigui complerta, manca la segona part de la “lletra”, la que fa referència a com donar la volta a la situació i tornar a crear riquesa, perquè els ingressos fiscals s’incrementin, no per l’efecte de la pujada d’impostos, sinó de la pujada de l’activitat econòmica.

 

La Cecot vol donar un pas endavant. De fet,  fa temps que està donant passos endavant en aquesta direcció. Estem segurs de que la millor forma de crear riquesa que sigui sostenible en el temps,  és fer-ho en l’àmbit del reforçament del teixit empresarial dels autònoms, les microempreses i les pimes. I per fer-ho cal actuar en una doble direcció, la del finançament i la de l’emprenedoria.

 

En primer lloc, el finançament de les empreses és un tema cabdal per garantir la viabilitat de les mateixes. Per aconseguir que el finançament arribi al teixit empresarial, hem proposat la creació d’una figura que ja existeix a França, la del Mediador de Crèdit. La mediació del crèdit és un instrument que el govern de Sarkozy ha impulsat en paral·lel a la programació d’ajudes al sector financer per garantir que les empreses no pateixin una crisi creditícia que qüestioni la seva viabilitat i la de milers de llocs de treball. La idea és condicionar les ajudes al sector bancari al seu compromís amb el sector empresarial i, d’aquesta manera, utilitza la mediació com instrument de pressió sobre les entitats financeres per revertir a l’economia real els crèdits que l’Estat els hi va donar. A Espanya l’impacte que podria tenir la posada en marxa d’aquest instrument suposaria la consolidació de 12.500 empreses, el desblocatge de 2.750 milions d’euros i la preservació de 200.000 llocs de treball.

 

En segon lloc, estan les iniciatives destinades a promoure l’emprenedoria i, en aquest cas, creiem que hi ha tres molt importants. La primera es la iniciativa “Reinicia’t. Torna a emprendre”, per donar suport a persones que han viscut una experiència empresarial fallida. L’objectiu principal és crear i aplicar la metodologia i les eines d’atenció per aquestes persones. Des de les organitzacions promotores es vol ajudar aquest col·lectiu donant-los suport i els recursos necessaris per tornar a emprendre. La segona iniciativa, per garantir i afavorir la successió i continuïtat de la pime, és l’impuls del Centre Català de la Reempresa. Es tracta d’un nou model de creixement empresarial, pel qual un nou emprenedor – reemprenedor - pren el testimoni en la gestió d’una empresa ja existent, comprant-la en la seva totalitat per continuar l’activitat i fer-la créixer, salvaguardant d’aquesta manera el patrimoni empresarial, sense haver de passar per la fase de crear-la. El mecanisme possibilita la compra dels actius i passius d’una empresa existent al seu anterior propietari o propietaris- cedents -  mantenint l’activitat, els llocs de treball i el ritme de funcionament habitual. El reemprenedor aporta a l’empresa una renovadora línia d’actuació i els mitjans necessaris per la millora i reorientació del negoci. En tercer lloc, la darrera iniciativa a la que vull fer esment és la de la potenciació de tots els instruments de finançament de capital, els anomenats “fons de private equity”, els fons de capital risc, els “family offices” i, especialment, els  business angels com eines per fer créixer la base empresarial, generar ocupació i generar riquesa. És absolutament necessari recolzar i fomentar l’ús de tots aquests instruments financers i des del nostre punt de vista, per fer-ho, la clau està en l’estímul fiscal. Creiem sincerament que avui dia, en la situació actual, prendre riscos hauria de tenir el seu premi perquè en aquest moments, aporta més al país que els propis impostos.

Publicat al diari Avui (10/04/2011)